ለቪንስኪ ክሊኒክ - Safe-sex ለቪንስኪ ክሊኒክ - Safe-sex
לתשומת ליבכם, ביום ראשון ושני 20-21/05 חג השבועות, לא יהיה מענה בקו הייעוץ. עמכם הסליחה.
טלפון לקבלת קהל וזימון תורים 03.5373738
בחרו עמוד

ለቪንስኪ ክሊኒክ

ለቪንስኪ ክሊኒክ ንብፍንዉ ጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ኤች ኣይ ቪ ኤይድስን ናይ
ነጻ ኣገልግሎት መርመራ ብዘይ ዶክተር ይህብ። ዝኾነ ዓይነት ናይ ብፍንዉ ጾታዊ ርክብ
ዝመሃላለፉ ሕማማት ምልክታት ንዘለዎ ሰብ ኣብ ዶክተር ዝርከበሉ መዓልታት ደዊሉ ቆጸራ
ክሕዝ ይከኣል እዩ። ብምልክታት ናይ ብፍንው ጾታዊ ርክብ ትሳቐ እንተሃሊኻ ወይውን ፍንው
ጾታዊ ርክብ እንተጌርካን ኣብዞም ዝስዕቡ መዓልታት መጺኻ ክትምርመር ይከኣል ኢዩ።

ሰዓታት ስራሕ ናይ ክሊኒክ

ሰንበት ካብ 4፡00 ድ/ቐ _ 8፡00 ድ/ቐ
ሰኑይ ካብ 1፡00 ድ/ቐ _ 2፡30 ድ/ቐ
3፡00ድ/ቐ _ 8፡00 ድ/ቐ
ሰሉስ ካብ 3፡30 ድ/ቐ _ 8፡00ድ/ቐ
ረቡዕ ካብ 1፡00 ድ/ቐ _ 5፡00ድ/ቐ
ሓሙስ ካብ 9፡00ቕ/ቐ_ 1፡00 ድ/ቐ
ንዝያዳ ሓበሬታን ንቆጸራን 035373738 ደዉሉ ( ስዓታት ምድዋል ኣብ ክፉት ሰዓታት

שתפו