מיקום המרפאה: רחוב לוינסקי 108, בתוך התחנה המרכזית החדשה, בקומה 5, חנות 5531 טלפון: 03-5373738

הפחתת הסיכון להדבקות ב HIV ומחלות מין בקהילה טרנסג’נדרית

O. Bockting PhD, B. E. Robinson, J. Forberg & K. Scheltema (2005). Evaluation of a sexual health approach to reducing HIV/STD risk in the transgender community, AIDS Care, 17(3), 289-303.

למאמר: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15832877

הקהילה הטרנסג’נדרית היא קהילה מגוונת המורכבת מאנשים אשר חוצים ומאתגרים את גבולות המגדר. מחקרים קודמים הצביעו על שיעורי הדבקות ב HIV  ומחלות מין בשיעורים גבוהים, בצורה לא פרופורציונאלית לאוכלוסייה הכללית, ועל התנהגויות מסכנות מרובות, כגון: ריבוי פרטנרים מיניים, מין אנאלי ווגינלי לא מוגן, הזרקה של הורמונים פיראטיים, ועוד.

רוב הניסיונות שנערכו על מנת למגר תופעה זו בקרב הקהילה הטרנסג’נדרית, כגון: יישוג ברחובות ותמיכה, לא נמצאו מועילות להפחתת רמת הסיכון. מחקר קודם הראה כי התערבות בקרב אוכלוסייה זו מצריך התמקדות ייחודית בגורמים הפסיכוסוציאליים ובהקשר המיני שבו עלולה להתרחש הדבקה ב HIV. אנשים טרנסג’נדרים מתמודדים עם סטיגמה ואפליה, בד בבד עם קשיים האישיים. לעיתים, הצורך בקבלת אישור על זהותם המגדרית, הן מהסביבה והן מעצמם, עלול להיות חשוב יותר מאשר הצורך לשמור על בריאותם במגע מיני. סיכון בריאותי נוסף טמון בשימוש משותף במחטים להזרקת הורמונים. רמת הסיכון עולה ככל שהמערכת הרפואית פחות נגישה לאותם טרנסג’נדרים המעוניינים ליטול הורמונים.

בתוך ההקשר הזה, החוקרים פתחו מענה עבור הקהילה הטרנסג’נדרית: סמינר בן יומיים לקידום הבריאות בקרב טרנסג’נדרים. ההנחה היא שאנשים ידאגו לעצמם יותר כשהם מבינים את הסיכונים בהתנהגויות שלהם. בסמינר השתתפו 181 טרנסג’נדרים, בגילאי 18 ומעלה.

נראה כי ההתערבות המוצעת הצליחה להפחית עמדות שליליות של המשתתפים לגבי שימוש בקונדום ובהפחתת התנהגויות מיניות מסכנות. זוהי הערכת ההתערבות הראשונה שמצביעה על שיפור בשימוש בקונדום ובהרגלים מיניים בקרב האוכלוסייה הטרנסג’נדרית. ואולם, השיפור בהרגלים המיניים לא ניכר לאחר שלושה חודשים, כשנערכה מדידה חוזרת. החוקרים מניחים כי תופעה זו קשורה לחשיפה לסטיגמה ואפליה חברתית עמם מתמודדים טרנסג’נדרים.

רוב הטרנסג’נדרים במדגם לא סבלו ממחלות מין או HIV. רובם הגיעו ממרכז ארה”ב, שם שכיחות המחלות קטנה, ורובם גם לא עסקו בזנות. אולם, רובם סבלו מדיכאון, בדידות, אובדנות והתעללות פיזית או מינית בילדות. על כן, חשוב ליצור התערבויות גם לטרנסג’נדרים שאינם נמצאים בסיכון למחלות מין ו HIV, אך חשופים לסיכונים אחרים.

מקורות

American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th edition, text revision). Washington, DC: American Psychiatric Association.

Bakker, A., Kesteren, P. J. M., van Gooren, L. J. G., & Bezemer, P. D. (1993). The prevalence of transsexualism in the Netherlands. Acta Psychiatrica Scandinavica , 87, 237_/238.

Benotsch, E. G., Kalichman, S. C., & Kelly, J. A. (1999). Sexual compulsivity and substance use in HIVseropositive men who have sex with men: Prevalence and predictors of high-risk behaviors. Addictive Behaviors , 24(6), 857_/869.

Bockting, W. O. (1998). Transgender HIV prevention: a Minnesota response to a global health concern p. 162). Minneapolis, MN: Program in Human Sexuality.

Bockting, W. O. (1999). From construction to context: gender through the eyes of the transgendered. SIECUS Report , 28(1), 3_/7.

Bockting,W. O. (2003). Transgender identity, sexuality, and coming out: implications for HIV risk and prevention NIDA Satellite Sessions conducted in association with the XIV

Bockting,W. O., Ding, H., Huang, C. Y., Robinson, B. E., & Rosser, B. R. S. (in preparation). The effectiveness of a sexual health approach to HIV prevention across three target populations: transgender persons, men who have sex with men, and bisexually active women.

Bockting, W. O., Robinson, B. E., & Rosser, B. R. S. (1998a). Transgender HIV prevention: a qualitative needs assessment. AIDS Care, 10(4), 505_/526.

Bockting, W. O., Robinson, B. E., & Rosser, B. R. S. (1998b). Transgender HIV prevention: qualitative evaluation of a model prevention education program. Journal of Sex Education and Therapy, 23(2), 125_/133.

Bockting, W. O., Rosser, B. R. S., & Coleman, E. (2000). Transgender HIV prevention: a model education workshop. Journal of the Gay and Lesbian Medical Association , 4(4), 175_/183.

Bockting, W. O., Rosser, B. R. S., & Scheltema, K. (1999). Transgender HIV prevention: implementation and evaluation of a workshop. Health Education Research; Theory and Practice , 14(2), 177_/183.

Boles, J., & Elifson, K. W. (1994). The social organization of transvestite prostitution and AIDS. Social Science and Medicine , 39(1), 85_/93.

Clements, K., Katz, M., & Marx, R. (1997). The Transgender Community Health Project Interview Schedule . San Francisco, CA: San Francisco Department of Public Health.

Clements, K., Katz, M., & Marx, R. (1999). The Transgender Community Health Project: descriptive results . San Francisco, CA: San Francisco Department of Public Health.

Clements-Nolle, K., Marx, R., Guzman, R., & Katz, M. (2001). HIV prevalence, risk behaviors, health care use, and mental health status of transgender persons: implications for public health intervention. American Journal of Public Health , 91(6), 915_/921.

Clements-Nolle, K., Wilkinson, W., Kitano, K., & Marx, R. (1999). HIV prevention and health service needs of the transgender community in San Francisco. International Journal of Transgenderism [On-line], 3(1/2). Available from: www.symposion.com/ijt

Coleman, E., Bockting, W. O., & Gooren, L. (1993). Homosexual and bisexual identity in sex-reassigned femaleto- male transsexuals. Archives of Sexual Behavior , 22(1), 37_/49.

Elifson, K. W., Boles, J., Posey, E., Sweat, M., Darrow, W., & Elsea, W. (1993). Male transvestite prostitutes and HIV risk. American Journal of Public Health , 83, 260_/262.

Exner, T., Meyer-Bahlburg, H., Yingling, S., Hoffman, S., Ortiz-Torres, B., & Ehrhardt, A. A. (1995). Baseline interview for Project FIO. New York: HIV Center.

Feldman, J., & Bockting, W. (2003). Transgender health. Minnesota Medicine , 86(7), 25_/32.

Forberg, J., & Bockting, W. (2002). Commitment in action: using focus groups to evaluate a sexual health intervention targeting the transgender community. XIV International AIDS Conference [Abstract].

Halstead, L. S., & Halstead, K. (1983). Disability SARs and the small group experience: a conceptual framework. Sexuality and Disability, 6(3/4), 183_/196.

Hein, D., & Kirk, M. (1999). Education and soul-searching: the Enterprise HIV prevention group. International Journal of Transgenderism [On-line], 3(1/2). Available from: www.symposion.com/ijt

Held, J. P., Cournoyer, C. R., Held, C. A., & Chilgren, R. A. (1974). Sexual attitude reassessment: a training seminar for health professionals. Minnesota Medicine , 57(11), 925_/928.

Hines, A. M., Snowden, L. R., & Graves, K. L. (1998). Acculturation, alcohol consumption and AIDS-related risky sexual behavior among African American women. Women & Health , 27(3), 17_/35.

Inciardi, J. A., Surratt, H. L., Telles, P. R., & Pok, B. H. (1999). Sex, drugs, and the culture of travestismo in Rio de Janeiro. International Journal of Transgenderism [On-line], 3(1/2). Available from: www.symposion.com/ijt

Kammerer, N., Mason, T., & Connors, M. (1999). Transgender health and social service needs in the context of HIV risk. International Journal of Transgenderism [On-line], 3(1/2). Available from: www.symposion.com/ijt

Kammerer, N., Mason, T., Connors, M., & Durkee, R. (2001). Transgenders, HIV/AIDS, and substance abuse From risk group to group prevention. InW. O. Bockting, & S. Kirk (Eds.), Transgender and HIV: risks, prevention, and care (pp. 13_/38). Binghamton, NY: Haworth Press.

Kellogg, T. A., Clements-Nolle, K., Dilley, J., Katz, M. H., & McFarland, W. (2001). Incidence of human immunodeficiency virus among male-to-female transgendered persons in San Francisco. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes , 28, 380_/384.

Kenagy, G. P. (2002). HIV among transgendered people. AIDS Care, 14(1), 127_/134.

Kenagy, G. P. (2004). The health and social service needs of transgender people in Philadelphia. International Journal of Transgenderism , 8(2/3).

Laumann, E. O., Gagnon, J. H., Michael, R. T., & Michaels, S. (1994). The social organization of sexuality: sexual practices in the United States (pp. 370_/371). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Lenderking,W. R.,Wold, C., Mayer, K. H., Goldstein, R., Losina, E., & Seage, G. R. III (1997). Childhood sexual abuse among homosexual men: prevalence and association with unsafe sex. Journal of General Internal Medicine , 12(4), 250_/253.

Lief, H. L. (1970). Developments in the sex education of the physician. Journal of the American Medical Association , 212, 1864_/1867.

Mathy, R. M. (2002). Transgender identity and suicidality in a nonclinical sample: sexual orientation, psychiatric history, and compulsive behaviors. Journal of Psychology & Human Sexuality, 14(4), 47_/65.

McGowan, C. K. (1999). Transgender needs assessment . New York City: HIV Prevention Unit of the NYC Department of Health.

Meyer, W. III, Bockting, W., Cohen-Kettenis, P., Coleman, E., DiCeglie, D., Devor, H., Gooren, L., Hage, J. J. Kirk, S., Kuiper, B., Laub, D., Lawrence, A., Menard, Y., Patton, J., Schaefer, L., Webb, A., & Wheeler, C. (2001). The standards of care for gender identity disorders, sixth version. International Journal of Transgenderism [On-line], 5(1). Available from: www.symposion.com/ijt

Minnesota Department of Health, AIDS/STD Prevention Services Section (1994). Minnesota comprehensive HIV/ STD prevention plan, 1995_/1996. Minneapolis, MN: Minnesota Department of Health.

Minnesota Department of Health (2002). HIV/AIDS surveillance reports. Available from: www.health.state.mn.us

Namaste, V. (1999). HIV/AIDS and female to male transsexuals and transvestites: results from a needs assessment in Quebec. International Journal of Transgenderism [On-line], 3(1/2). Available from: www.symposion.com/ijt

Nemoto, T., Luke, D., Mamo, L., Ching, A., & Patria, J. (1999). HIV risk behaviours among male-to-female transgenders in comparison with homosexual or bisexual males and heterosexual females. AIDS Care, 11, 297_/ 312.

Nemoto, T., Opario, D., Keatley, J., Oggins, J., & Villegas, D. (2004). Social context of HIV risk behaviors among male-to-female transgenders of color. AIDS Care, 16(6), 724_/735.

Orr, S. T., Celentano, D. D., Santelli, J., & Burwell, L. (1994). Depressive symptoms and risk factors for HIV acquisition among black women attending urban health canters in Baltimore. AIDS Education and Prevention ,

6(3), 230_/236.

Peterson, C., & Szterenfeld, C. (1992). Organizing a project with community-based health agen recruited from prostitutes in Rio de Janeiro. Public Health , 106, 217_/223.

Petrak, J., Byrne, A., & Baker, M. (2000). The association between abuse in childhood and STD/HIV risk behaviors in female genitourinary (GU) clinic attendees. Sexually Transmitted Infections , 76(6), 457_/461.

Ratnam, K. V. (1990). Efficacy of a health education programme on awareness of AIDS among transsexuals. Singapore Medical Journal , 31(1), 33_/37.

Reback, C. J., & Simon, P. A. (2001). The Los Angeles transgender health study: community report . Los Angeles, CA:

Cathy Reback.

Robinson, B. E., Bockting,W. O., Rosser, B. R. S., Miner, M., & Coleman, E. (2002a). The Sexual Health Model:

application of a sexological approach to HIV prevention. Health Education Research; Theory and Practice , 17(1), 43_/57.

Robinson, B. E., Scheltema, K., & Cherry, T. (submitted). Risky sexual behavior in low-income African American women: the impact of sexuality.

Robinson, B. E., Uhl, G.,Miner, M., Bockting, W. O., Scheltema, K. E., Rosser, B. R. S., &Westover, B. (2002b).

Evaluation of a sexual health approach to prevent HIV among low income, urban, primarily African American women: results of a randomized controlled trial. AIDS Education and Prevention , 14 (Suppl. A), 81_/96.

Ross, M. W. (1988). Attitudes toward condoms as AIDS prophylaxis in homosexual men: dimensions and measurement. Psychology and Health , 2, 291_/299.

Ross, M.W., Rosser, B. R. S., Bauer, G. R., Bockting, W. O., Robinson, B. E., Rugg, D. L., & Coleman, E. (2001).

Drug use, unsafe sexual behavior, and internalized homonegativity in men who have sex with men. AIDS and Behavior , 5(1), 97_/103.

Rosser, B. R. S., Bockting, W. O., Rugg, D. L., Robinson, B. E., Ross, M.W., Bauer, G. R., & Coleman, E. (2002). A randomized controlled intervention trial of a sexual health approach to long-term HIV risk reduction for men who have sex with men. I. Effects of the intervention on unsafe sex behavior. AIDS Education and Prevention , 14 (Suppl. A), 59_/71.

Rosser, B. R. S., Dwyer, S. M., Coleman, E., Miner, M., Metz, M., Robinson, B. E., & Bockting, W. O. (1995). Using sexually explicit material in adult sex education: an eighteen-year comparative analysis. Journal of Sex Education and Therapy, 21(2), 117_/128.

Stayton, W. R. (1998). A curriculum for training professionals in human sexuality using the sexual attitude restructuring (SAR) model. Journal of Sex Education and Therapy, 23(1), 26_/32.

Sterling, T. R., Stanley, R. L., Thompson, D., et al. (2000). HIV-related turberculosis in a transgender network*/ Baltimore, Maryland, and New York City Area, 1998_/2000. Journal of the American Medical Association , 283(19), 2515_/2516.

US Census Bureau, United States Department of Commerce (2000). US census. Available from: www.census.gov

Warren, B. E. (1999). Sex, truth, and videotape: HIV prevention at the Gender Identity Project in New York City. International Journal of Transgenderism [On-line], 3(1/2). Available from: www.symposion.com/ijt

Wiessing, L. G., van Roosmalen, M. S., Koedijk, P., Bieleman, B., & Houweling, H. (1999). Silicones, hormones

and HIV in transgender street prostitutes. AIDS, 13(16), 2315_/2316.

Xavier, J. M., Robbin, M., Singer, B., & Budd, E. (2004). A needs assessment of transgendered people of color

living in Washington, DC. International Journal of Transgenderism , 8(2/3).

 

שתפו עם חברים

1. במהלך חודש מאי יהיו שינויים בשעות הפעילות במרפאה. אנא התעדכנו בעמוד החדשות.
2. ישנם עדכונים לגבי חיסונים במרפאה. אנא התעדכנו בעמוד החדשות

  1. 1.During the month of May, there will be changes in the operating hours at the clinic. Please stay updated on the news page.

2. There are updates about vaccinations at the clinic. Please stay updated on the news page