מיקום המרפאה: רחוב לוינסקי 108, בתוך התחנה המרכזית החדשה, בקומה 5, חנות 5531 טלפון: 03-5373738

חוסר מודעות לסיכוני ההדבקות במחלות מין בקרב זוגות הטרוסקסואלים

חוסר מודעות לסיכוני ההדבקות במחלות מין בקרב זוגות הטרוסקסואלים

Witte, S. S., El-Bassel, N., Gilbert, L., Wu, E., & Chang, M. (2010). Lack of awareness of partner STD risk among heterosexual couples. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 42(1), 49–55. doi: 10.1363/4204910

קישור למאמר: https://www.guttmacher.org/sites/default/files/article_files/4204910.pdf

מחקרים בקרב זוגות מציעים הזדמנות ייחודית לבחינת התאמת הדיווחים של בני הזוג בנוגע להרגלים מיניים העלולים להביאם לסיכון הדבקות במחלות מין ו HIV. מחקרים מראים כי בני זוג נוטים לדווח בצורה דומה על התנהגויות מיניות בהן שני בני הזוג נטלו חלק. מנגד, מחקרים מעטים השוו בין דיווחים על התנהגויות מיניות שהתבצעו בנפרד או על סטאטוס מחלות המין שלהם. המידה בה בני הזוג מיודעים לגבי ההתנהגות המינית וסטאטוס התחלואה האחד של השני, עשויה להשפיע על שימוש בקונדום ואמצעי מניעה אחרים, ומצביעה על סיכון בהדבקות במחלות מין. במחקר זה, תיבחן ההתאמה בין דיווחיהם של בני זוג לגבי הרגליהם המיניים, שימוש משותף במחטים, הדבקות במחלות מין לאחרונה, סטאטוס ה HIV ותשלום עבור מין במדגם של 217 זוגות הטרוסקסואלים.

רקע למחקר

קיום יחסי מין מחוץ לזוגיות הוא אחד ההיבטים הנחקרים ביותר בתחום ההרגלים המיניים. היבט זה חשוב במיוחד, מאחר והוא מעלה את הסיכון החשיפה למחלות מין ו HIV בקרב בני הזוג. מחקרים על הרגלים מיניים מצאו כי רק באחוז קטן מהמקרים תאמו התשובות של בני הזוג לגבי ההרגלים המיניים שלהם. במחקרים אלה, בדרך כלל דיווחי הגברים לגבי ההרגלים המיניים של בנות זוגם היו מדויקים יותר. היבטים נוספים בהם נבחנה התאמת תשובות בני הזוג נגעו בהיסטוריה של שימוש בסמים להזרקה, זנות, הדבקות ב HIV ומחלות מין אחרות.

מחקרים שבחנו מאפיינים זוגיים הקשורים לחוסר מודעות לסיכון, מצאו חוסר התאמה רב בדיווחי בני הזוג. למשל, במחקר בקרב 144 זוגות בהן הבעל נכנס למרכז גמילה מסמים, נמצא כי 71% מהנשים לא היו מודעות לכך שבעליהן קיימו יחסי מין לא מוגנים עם נשים אחרות, או חלקו מחטים עם משתמשי סמים אחרים. ואולם, המדגמים במחקרים קודמים אלו היו קטנים יחסית שגויסו מקליניקות המטפלות במחלות מין, ועל כן אינם מייצגים.  

במחקר שלפנינו, נעשה ניסיון להגיע לקבוצה גדולה יותר של נחקרים, שגויסו מקרב מטופלי חוץ של קופות חולים וכן נבדקו פרמטרים רבים העשויים להיות קשורים לרמות סיכון גבוהות להדבקות במחלות מין (התנהגויות מיניות מסוכנות, מאפיינים סוציו-דמוגרפיים ומאפיינים זוגיים).     

ממצאים ודיון

 הממצאים ממחקר זה מאששים את הממצאים שנמצאו במחקרים קודמים: באופן כללי, ישנה התאמה בין דיווחיהם של בני הזוג בנוגע להרגליהם המיניים. אולם, באופן דומה למחקרים קודמים, חלק ממשתתפי המחקר אינם מודעים להתנהגות המינית המסוכנת של בני זוגם ולסטאטוס התחלואה המינית שלהם. במחקר זה נמצא כי הנבדקים ידעו על סטאטוס ה HIV ושימוש משותף במזרקים של בני זוגם, אך לא ידעו על קיום יחסי מין מחוץ לזוגיות או על הדבקות במחלות מין. ממצא זה חשוב, מאחר וחוסר ידיעה על מצב התחלואה המינית של בן הזוג מעלה את הסבירות להדבקות במחלות מין.

מבחינת הבדלים מגדריים, נמצאו ממצאים הפוכים ממחקרים קודמים: 3% מהנשים ו14% מהגברים דיווחו כי הם חושדים שבני זוגם קיימו יחסי מין מחוץ לזוגיות. מחקרים אחרים הראו כי לרוב נשים אינן חושדות שבני זוגן אינם מונוגאמיים.  

בניגוד למחקרים אחרים, לא נמצא הבדל מגדרי במחקר זה בנוגע לשימוש בסמים להזרקה. בני הזוג ידעו על שימוש בסמים בעבר באותה המידה זה על זו. חלק קטן מהגברים במחקר זה ידעו על עברה של בת זוגם בתחום הזנות.

המחקר מצא כי 10% מהנשים ו12% מהגברים לא ידעו שהייתה לבני זוגם מחלת מין לאחרונה. כאמור, ממצא זה חשוב מאחר וקיימת סכנת הדבקות. על כן, החוקרים ממליצים על התערבות ברמה הזוגית שתאפשר דיבור ישיר וגלוי, המדגיש את חשיבות מערכת היחסים ודרכי התקשורת בין בני הזוג.

שתפו עם חברים