ለቪንስኪ ክሊኒክ - Safe-sex ለቪንስኪ ክሊኒክ - Safe-sex
מיקום המרפאה: רחוב לוינסקי 108, בתוך התחנה המרכזית החדשה, בקומה 5 (מעל קווי אגד 4,5).
בחרו עמוד

ለቪንስኪ ክሊኒክ

ለቪንስኪ ክሊኒክ ንብፍንዉ ጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ኤች ኣይ ቪ ኤይድስን ናይ
ነጻ ኣገልግሎት መርመራ ብዘይ ዶክተር ይህብ። ዝኾነ ዓይነት ናይ ብፍንዉ ጾታዊ ርክብ
ዝመሃላለፉ ሕማማት ምልክታት ንዘለዎ ሰብ ኣብ ዶክተር ዝርከበሉ መዓልታት ደዊሉ ቆጸራ
ክሕዝ ይከኣል እዩ። ብምልክታት ናይ ብፍንው ጾታዊ ርክብ ትሳቐ እንተሃሊኻ ወይውን ፍንው
ጾታዊ ርክብ እንተጌርካን ኣብዞም ዝስዕቡ መዓልታት መጺኻ ክትምርመር ይከኣል ኢዩ።

ሰዓታት ስራሕ ናይ ክሊኒክ

ሰንበት ካብ 4፡00 ድ/ቐ _ 8፡00 ድ/ቐ
ሰኑይ ካብ 1፡00 ድ/ቐ _ 2፡30 ድ/ቐ
3፡00ድ/ቐ _ 8፡00 ድ/ቐ
ሰሉስ ካብ 3፡30 ድ/ቐ _ 8፡00ድ/ቐ
ረቡዕ ካብ 1፡00 ድ/ቐ _ 5፡00ድ/ቐ
ሓሙስ ካብ 9፡00ቕ/ቐ_ 1፡00 ድ/ቐ
ንዝያዳ ሓበሬታን ንቆጸራን 035373738 ደዉሉ ( ስዓታት ምድዋል ኣብ ክፉት ሰዓታት

שתפו