מיקום המרפאה: רחוב לוינסקי 108, בתוך התחנה המרכזית החדשה, בקומה 5 (מעל קווי דן 4,5)

ለቪንስኪ ክሊኒክ

ለቪንስኪ ክሊኒክ ንብፍንዉ ጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ኤች ኣይ ቪ ኤይድስን ናይ
ነጻ ኣገልግሎት መርመራ ብዘይ ዶክተር ይህብ። ዝኾነ ዓይነት ናይ ብፍንዉ ጾታዊ ርክብ
ዝመሃላለፉ ሕማማት ምልክታት ንዘለዎ ሰብ ኣብ ዶክተር ዝርከበሉ መዓልታት ደዊሉ ቆጸራ
ክሕዝ ይከኣል እዩ። ብምልክታት ናይ ብፍንው ጾታዊ ርክብ ትሳቐ እንተሃሊኻ ወይውን ፍንው
ጾታዊ ርክብ እንተጌርካን ኣብዞም ዝስዕቡ መዓልታት መጺኻ ክትምርመር ይከኣል ኢዩ።

ሰዓታት ስራሕ ናይ ክሊኒክ

ሰንበት ካብ 4፡00 ድ/ቐ _ 8፡00 ድ/ቐ
ሰኑይ ካብ 1፡00 ድ/ቐ _ 2፡30 ድ/ቐ
3፡00ድ/ቐ _ 8፡00 ድ/ቐ
ሰሉስ ካብ 3፡30 ድ/ቐ _ 8፡00ድ/ቐ
ረቡዕ ካብ 1፡00 ድ/ቐ _ 5፡00ድ/ቐ
ሓሙስ ካብ 9፡00ቕ/ቐ_ 1፡00 ድ/ቐ
ንዝያዳ ሓበሬታን ንቆጸራን 035373738 ደዉሉ ( ስዓታት ምድዋል ኣብ ክፉት ሰዓታት

שעות פעילות – חזרה לשיגרה בצל הקורונה

ראשון
המרפאה פתוחה בשעות: 16:00 – 20:00
נוכחות רופא/ה בשעות:  –
פציינט/ית אחרון/נה נכנס/ת בשעה: 19:30

שני
המרפאה פתוחה בשעות: 14:00 – 20:00
נוכחות רופא/ה בשעות: 15:30 – 19:00
פציינט/ית אחרון/נה נכנס/ת בשעה: לרופא/ה מתנדב/ת ב 18:40
לבדיקה / טיפול ללא רופא/ה ב 19:00

שלישי
המרפאה פתוחה בשעות: 14:00 – 20:00
נוכחות רופא/ה בשעות: 15:30 – 19:00
פציינט/ית אחרון/נה נכנס/ת בשעה: לרופא/ה מתנדב/ת ב 18:40
לבדיקה / טיפול ללא רופא/ה ב 19:00

רביעי
המרפאה פתוחה בשעות: 12:00 – 17:00
נוכחות רופא/ה בשעות: 12:00 – 16:00
פציינט/ית אחרון/נה נכנס/ת בשעה: לרופא/ה מתנדב/ת ב 15:45
לבדיקה / טיפול ללא רופא/ה ב 16:30

חמישי
המרפאה פתוחה בשעות: 09:00 – 14:00
נוכחות רופא/ה בשעות:  –
פציינט/ית אחרון/נה נכנס/ת בשעה: 13:30

לנוחיותכם/ן, מספר הטלפון ושעות המענה בקו הייעוץ

יום א’:  15:00 – 10:00

כתובת המרפאה

רחוב לוינסקי 108, בתוך התחנה המרכזית החדשה, בקומה 5 (מעל קווי אגד 4,5)

לצערנו בתקופה הקרובה קו הייעוץ לא יפעל,
אנו נעדכן בקרוב על פתיחה מחודשת של קו הייעוץ

קו היעוץ